Tussa

Slik sparer informasjonssikkerhetslederen tid med MailRisk.

 ‒ Vi har mange tekniske sikkerhetstiltak på plass, men du kommer ikke utenom den menneskelige faktoren. MailRisk hjelper oss med økt bevissthet på risiko tilknyttet e-post, sier informasjonssikkerhetsleder i Tussa, Vigleik Hustadnes.

Tussa er et ledende energi- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor i Ørsta på Sunnmøre. De tok i bruk MailRisk høsten 2018, og lanserte knappen internt i et samarbeid mellom IKT-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen.

Samtidig ble det gjennomført en øvelse med simulert phishing, ved hjelp av funksjonaliteten for dette i MailRisk. Resultatet ble at mer enn halvparten av de ansatte tok i bruk knappen allerede første dagen, og responsen fra folk er positiv.

‒ Det kommer jevnlig inn rapporter om mistenkelig e-post fra ansatte, forteller informasjonssikkerhetslederen.

Tidsbesparende sikkerhetshjelp

Samtidig opplever han at MailRisk sparer ham for tid til oppfølging av mistenkelig e-post i virksomheten.

‒ Det er stadig vekk noen som er usikre på om en e-post er trygg eller ikke. Når slike e-poster tidligere har blitt sendt inn til våre IT-folk, går det ofte flere meldinger fram og tilbake før vi har fått den informasjonen vi trenger. Alt dette går av seg selv når folk bruker MailRisk.

Dessuten er det ikke bare den enkelte brukeren som kan få hjelp. MailRisk synliggjør effektivt e-poster som flere kolleger har hatt mistanke om.

‒ Den kollektive verdien er viktig for oss, påpeker Elling Dybdal, som er konsernsjef i Tussa.

Han forteller at han jevnlig mottar svindelforsøk som han synes det er enkelt å avsløre selv. Likevel opplever han det positivt at kollegene kan hjelpe hverandre med datasikkerheten. Sikkerhetskulturen fremheves også av Hustadnes, som tilføyer at effektiv varsling gjør det mulig å oppdage og stoppe potensielt farlige e-poster raskere.

Miljø og sikkerhet i fokus

I tillegg til miljøvennlig kraftproduksjon, kan Tussa skilte med å drive Norges grønneste datasenter. Ivar Driveklepp, som er adm. direktør i datterselskapet Tussa IKT, beskriver hvordan energi fra datakomponentene blir resirkulert i anlegget. Overskuddsvarmen dekker nemlig hele oppvarmingsbehovet for selskapets hovedkontor. Dessuten kan varmen magasineres i fjellgrunnen, og leveres som fjernvarme til andre.

Men det er ikke bare miljøet som er viktig for Tussa IKT. Selskapet arbeider også systematisk for å bli sertifisert etter ISO 27001-standarden for informasjonssikkerhet. Dette krever både tekniske og organisatoriske tiltak, bevisstgjøring, og dessuten et system for å følge med på sikkerhetstilstanden.

Sammen med statistikk over e-post som rapporteres inn på daglig basis, kan resultater fra øvelser med simulert phishing brukes som måleverktøy i samband med sertifiseringsarbeidet.

‒ Vi ser at MailRisk passer godt inn ved siden av andre sikkerhetstiltak vi har, avslutter Hustadnes.


Bransje Energi/kommunikasjon
Omsetning 1 048 mill. NOK (2018)
Antall ansatte ca. 200

 

«Den kollektive verdien er viktig for oss»

 

Økt bevissthet: Informasjonssikkerhetsleder Vigleik Hustadnes (til venstre) og Ivar Driveklepp, adm. direktør i Tussa IKT, forteller at MailRisk bidrar til økt sikkerhetsbevissthet blant kollegene deres i Tussa.

 

Få gratis demo av MailRisk

Legg inn din e-post så tar vi kontakt:

Vi bruker kun opplysningene til å følge opp henvendelsen, les mer om personvern.